Pages

Saturday 3 January 2015

Muhasabah diri

Duduklah:
Berkata para ahli hikmah:
Barang siapa yang sering duduk bersama 8 orang kelompok manusia, Allah akan memberinya 8 perkara:

1. barangsiapa yang duduk bersama orang-orang kaya, Allah akan menambahi cinta kepada dunia & semangat untuk mendapatkan dunia.
2. barangsiapa yang duduk bersama orang-orang miskin, Allah akan menambahi perasaan syukur & ridho atas pemberian Allah.
3. barangsiapa yang duduk dengan para pemimpin/raja, Allah akan menambahi perasaan sombong & kerasnya hati.
4. barangsiapa yang duduk dengan perempuan, Allah akan menambahi kebodohan & syahwat.
5. barangsiapa yang duduk dengan anak-anak kecil, Allah akan menambahi lalai & gurau senda.
6. barangsiapa yang duduk dengan orang-orang fasik, Allah akan menambahi berani berbuat dosa & kemaksiatan serta mendorongkan diri untuk berbuat maksiat kemudian menunda-nunda akan taubat.
7. barangsiapa yang duduk dengan orang-orang soleh, Allah akan menambah perasaan cinta kepada amalan-amalan ketaatan.
8. barangsiapa yang duduk dengan para ulama', Allah akan menambahkan ilmu & perasaan tidak cintakan dunia.

No comments:

Post a Comment